KUND BERÄTTAR:

Raftasten
Verksamheten är ett jordbruksföretag i Skåne som arbetar med växtodling och djurhållning. Bengt anlitar YstadÖsterlen Revision för att sköta löpande bokföring, redovisning och bokslut.
”Det är mycket som ska hinnas med och göras och det är viktigt att man har koll på dessa saker, så att det sköts på rätt sätt.”
Att en del av personalen från YstadÖsterlen Revision har erfarenhet inom jordbruk själva, det betyder mycket för Bengt.
Han känner sig trygg och är mycket nöjd över samarbetet med sin revisionsbyrå.